Sans Forgetica - Dit lettertype maakt je slimmer

Sans Forgetica is een lettertype dat ervoor zorgt dat leerlingen 12% meer onthouden. Kan dit lettertype ook een slimme bijdrage vormen voor het voortezet onderwijs?

Sans Forgetica Voorbeeld
header-bottom Created with Sketch.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in een paar jaar tijd ongelofelijk veel leren. Jouw uitleg als docent, en daarnaast video's, apps, opdrachten en gamification helpen je leerlingen een stap verder. Maar leerlingen moeten vooral ook lezen. Veel lezen! Boeken, artikelen en syllabi. Zou het dan niet prettig zijn als leerlingen nét wat meer onthouden van wat ze lezen. Onderzoekers aan RMIT ontwikkelden een speciaal lettertype. Sans Forgetica zorgt ervoor dat we 12% meer onhouden.

Onderzoek Lettertype Sans Forgetica

Sans Forgetica is ontstaan uit een combinatie van de wetenschappen psychologie, gedragswetenschappen en design theory. Desirable Difficulty noemt Jo Peryman het. Samen met Janneke Blijlevens is ze onderzoeker en directeur van het Behavioural Business Lab op RMIT Universiy in Melbourne. In een korte video leggen Jo en Janneke uit hoe ze het lettertype ontwikkeld hebben. 

Sans Forgetica: daag je hersens uit

"An obstruction is added to the learning process in orde to promote deeper cognitive processing.", zegt Peryman. Wanneer een lettertype te makkelijk of juist té moeilijk leesbaar is, zetten we onze hersens niet aan het werk. Maar wanneer je nét wat meer moeite moet doen om een lettertype te lezen, daag je jouw hersens als het ware uit. Je geeft een cognitieve stimulans. Precies het gedeelte van je hersens dat je uitdaagt, zorgt er ook voor dat je de inhoud van wat je leest beter onthoudt. Het lettertype is dus bewust moeilijk te ontcijferen, zodat je je moet concentreren. Hierdoor worden je prestaties verbeterd.

Het effect van Sans Forgetica

In het experiment dat de onderzoekers uitvoerden, kregen studenten woorden in verschillende lettertypes te zien. De lettertypes waren onder andere het bekendere Arial, maar dus ook Sans Forgetica. Bij het gebruik van Sans Forgetica wisten de studenten de meeste woorden te onthouden. 57% van de woorden in vergelijking met 50% bij Arial. 

 

Sans Forgetica Voorbeeld 2

Hoe gebruik jij Sans Forgetica

57% versus 50%. Het verschil tussen een voldoende en een onvoldoende. Maar dat is misschien wat te gemakkelijk gedacht. Het is natuurlijk ook niet mogelijk om alle teksten vanaf nu te schrijven in Sans Forgetica. Maar stel dat je de belangrijkste elementen in jouw les moeilijk leesbaar zou maken. Zou dat helpen?

Zie jij mogelijkheden om Sans Forgetica in je lessen in te zetten? En zo ja, hoe? Deel je mening via onze LinkedIn-groep Docenten Onder Elkaar > 

Naar LinkedIn Groep VO Docenten

Cookie melding

Onze cookies zorgen voor gebruiksgemak en analyseren websitegedrag. 

Textbaloon Doe jij al mee?