Gamification in het onderwijs. Werkt het écht?

Gamification of Games helpen om leerlingen te motiveren. Maar werkt het ook op lange termijn? Maakt Gamification leerlingen slimmer?

Gamification Onderwijs
header-bottom Created with Sketch.

Deze zak M&M’s is voor de winnaar!”. Zodra je jouw klas uitdaagt voor een wedstrijd, gebeurt er iets. Hoodies worden afgezet, laptops dichtgeklapt en ruggen gerecht. Voor even is er maximale aandacht. Zelfs bij de notoire niksdoeners. Gamification werkt. Offline en Online. Leerlingen raken gemotiveerd. Maar leren ze nou uiteindelijk ook méér en beter door het toepassen van gamification?

Ehhmm. Gamification?

Gamification. Wat is dat eigenlijk? Officieel staat gamification voor ‘Het gebruiken van game-elementen in een niet-game omgeving.’ Zo bestaan er games om je geld te beheren en games om te leren hoe verzekeringen werken. Er is zelfs een versie van Pacman die je leert om hoofdsteden te onthouden.

Pacman Hoofdsteden

De kracht van Gamification

De kracht van gamification en van spellen in het algemeen is bedoeld om de gebruiker te verleiden, te motiveren en te binden. Een speler wordt dus intrinsiek en niet extrinsiek gemotiveerd om het spel te spelen. Een groot verschil! De speler wil winnen. De inhoud is min of meer bijzaak. Die inhoud komt vanzelf zodra de speler begint te spelen.

Gamification in de les

Op scholen wordt gamification al steeds meer verankerd in officiële lesmethodes. En officieus maken veel docenten zelf met enige regelmaat een Kahoot’je. Bijvoorbeeld om taalfouten uit te leggen. Uiteraard zijn er ook vele andere tools om jouw les aantrekkelijk te maken, zoals Mentimeter, Wordclouds, Socrative, Escape the classroom of het Beschavingsspel.

Escape The Classrooom (2)

Werkt Gamification nou écht?

Ok. Je leerlingen raken gemotiveerder. Maar steken ze er nou ook écht wat van op? Deze vraag hebben meerdere instanties en onderzoekers zichzelf gesteld. Dit is wat zij ontdekten.

  • Kennisrotonde is een online loket dat actuele kennisvragen in het onderwijs beantwoordt. Onderzoek van Kennisrotonde toont aan dat het gebruik van game-elementen in je les leidt tot meer betrokkenheid en motivatie. Het competitie-element wordt hierbij juist als nadeel genoemd. Verliezers kunnen gedemotiveerd raken. Bij leerlingen met concentratieproblemen wordt een duidelijk positief effect benoemd. Dit effect heeft voornamelijk te maken met de heldere structuur binnen gamification.

  • Maaike ten Buren, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schreef haar afstudeerscriptie over Gamification. Zij onderzocht de effectiviteit van apps versus boeken bij het leren van een tweede taal. Deelnemers moesten opdrachten maken via een app of uit een lesboek. Wat bleek: scholieren die de app gebruikten, maakten de helft minder fouten.

  • Gesa van den Broek is onderzoeker bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Uit haar onderzoek blijkt dat je je geheugen pas echt traint wanneer je wordt overhoord. Dat overhoren kan gedaan worden door zowel een persoon of een programma. Overhoren, geeft Gesa aan, werkt aanzienlijk beter dan het zelfstandig doornemen van een woordenlijst. Hoe vaker je de betekenis van een woord in je geheugen oproept, hoe makkelijker je de betekenis boven water krijgt. Overhoren is misschien niet zo zeer een game. Maar je kan er wél een game van maken. Slim, want dit levert betere resultaten op.

Hoe pas jij Gamification toe?

Gamification toepassen in de les is voor de meeste docenten erg leuk. Een enthousiaste, gemotiveerde groep leerlingen maakt jou lessen dynamisch. En gamification kan er, mits juist toegepast, dus ook voor zorgen dat leerlingen de stof beter gaan onthouden.

Wat zijn jouw ervaringen met gamification en apps in het onderwijs? Geef jouw mening via de LinkedIn-groep VO Docenten Onder Elkaar. Denk en Discussieer mee.

Bekijk LinkedIn Groep

Alles uit de Topic "Leren"

— Artikel

Deze documentaires moet je gezien hebben als docent

Zomervakantie. Tijd voor ontspanning. Wij verzamelden enkele documentaires die je gezien moet hebben als docent. Ontspannend, inspirerend én educatief!

Lees blog
Educatieve_films_documentaires_docenten Mask Quotes

— Opinie

Gastblog - Voorkom geldschulden met financiële educatie op het VO

De financiële kennis van leerlingen in het voortgezet onderwijs is zorgwekkend, volgens economiedocent Erik van Dijk. Hij geeft daarom leerlingen les in het vak financiële educatie. En dat vak moet volgens hem gegeven worden op elke middelbare school. Lees waarom. 

Lees blog
Economiedocent Erik van Dijk wil dat financiële educatie verplicht wordt op het voortgezet onderwijs Mask Quotes

— Tips & Trics

6 x educatieve onderwijs apps. Ken je deze al?

Deze 6 educatieve apps voor het voortgezet onderwijs zorgen voor meer fun, meer motivatie én meer concentratie. In én buiten de les. 

Lees blog
Educatieve Apps Onderwijs Mask Quotes

— Onderzoek

Sans Forgetica - Dit lettertype maakt je slimmer

Sans Forgetica is een lettertype dat ervoor zorgt dat leerlingen 12% meer onthouden. Kan dit lettertype ook een slimme bijdrage vormen voor het voortezet onderwijs?

Lees blog
Sans Forgetica Voorbeeld Mask Quotes

Cookie melding

Onze cookies zorgen voor gebruiksgemak en analyseren websitegedrag. 

Textbaloon Doe jij al mee?